ฟุจิสปีดเวย์ (Fuji Speedway)

ฟุจิสปีดเวย์ (Fuji Speedway) เป็นสนามแข่งรถ ตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟฟุจิ ในเขตเมืองโอยามา จังหวัดชิซึโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น (142 …

ฟุจิสปีดเวย์ (Fuji Speedway) อ่านต่อ