ปลากระเบนที่เหมือนทักทายผู้คน

fish629 ผู้ใช้ reddit ได้เผยแพร่ภาพความน่ารักของปลากระเบนตัวหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นภาพของปลากระเบนที่เหมือนทั …

ปลากระเบนที่เหมือนทักทายผู้คน อ่านต่อ