Ta Prohm ธรรมชาติเข้ายึดปราสาทหิน

ปราสาทตาพรหม คือปราสาทหินที่ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1729 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มันถือว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาและวิหารหลวงที่มีความสำคัญ เนื่องจากสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระนางชัยราชจุฑามณี พระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลังจากนั้นได้มีการสร้างต่อเติมอีกในรัชสมัยของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 2

เดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นป่า แต่เมื่อมีการสร้างปราสาทจึงมีการถางป่าเพื่อให้มันกลายเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปราสาทหิน ซึ่งหลังจากที่อาณาจักรขอมล่มสลาย ปราสาทแห่งนี้ก็ได้ถูกทิ้งร้างไป และด้วยกาลเวลาที่ยาวนานทำให้ธรรมชาติได้กลับมายึดครองสถานที่นี้อีกครั้ง รวมถึงปราสาทหินอีกหลายๆแห่งก็ได้ถูกธรรมชาติยึดคืนเช่นเดียวกัน

หลังจากที่มีการค้นพบปราสาทหินต่างๆ โดยชาวฝรั่งเศส ปราสาทหินหลายแห่งได้ถูกปรับปรุงดูแล ตัดต้นไม้ต่างๆที่เกาะกุมชอนไชอยู่ตามโครงสร้างปราสาทออก เพื่อป้องกันการพังทลาย หากแต่ที่ปราสาทหินตาพรหมนั้น รัฐบาลกัมพูชาได้มีแนวคิดเก็บรักษาสภาพความสวยงามที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างไว้

  

ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในปราสาทมี 2 ชนิด คือ ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน รากของมันจะดูดน้ำเข้าลำต้นจนดูพอง ส่วนอีกพันธุ์เป็นไม้พันธุ์เลื้อย จะขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหลัง บ้างก็แห้งตาย บ้างก็ยังเขียวสด เกิดจากการที่นกมาถ่ายไว้ โดยมูลของมันมีเมล็ดพันธุ์เมื่อตกลงมาที่ปราสาทหินที่มีน้ำขังและมีตะไคร่น้ำที่ชุ่มชื้นขึ้น เหล่าเมล็ดพันธุ์จะเติบโตแล้วชอนไชไปตามแผ่นศิลา จึงเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกยึดเกาะโครงปราสาทไว้ไม่ให้พังลงมา

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ทำให้ปราสาทตาพรหมมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีบรรยากาศลึกลับต่างจากปราสาทหินทั่วไป ทำให้สถานที่นี้ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกเข้าไปชมความสวยงามของโบราณสถานซึ่งเคยมีความสำคัญในอดีตอยู่เสมอ และได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น ทูมไรเดอร์ เจมส์บอนด์ ฯลฯ อีกด้วย

(1757)