Seven Mile Bridge หนึ่งในสะพานที่ยาวที่สุดในโลก

Seven Mile Bridge เป็นสะพานที่ตั้งอยู่ในรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น 1 ใน 10 ของสะพานที่ยาวที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้มีความยาว 7 ไมล์ ตามชื่อของสะพาน หรือประมาณ 11 กิโลเมตร เชื่อมหมู่เกาะ The Keys กับ รัฐฟลอริด้า

Seven Mile Bridge  เปิดใช้เมื่อ 24 พฤษภาคม 1982 รับการออกแบบโดย Figg & Muller Engineers สะพานแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ในการถ่ายภาพยนต์ดังๆ หลายเรื่อง

ทุกเดือนเมษายนของทุกปี Seven Mile Bridge จะปิดไม่ให้รถวิ่งเป็นเวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง เนื่องจากมีกิจกรรม fun run  หรือ รู้จักกันในชื่อ  the Seven Mile Bridge Run แต่ละปีมีนักวิ่งไม่ต่ำว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

  doxzilla  

 

(551)