Psychedelic Sea Slug สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่แห่งท้องทะเล

Psychedelic Sea Slug มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phyllodesmium acanthorhinum เป็นสายพันธุ์ทากทะเลที่นักดำน้ำพบได้นอกชายฝั่งประเทศญี่ปุ่น ลักษณะมีความยาวเพียง 2.5 เซนติเมตร มีสีสันที่งดงาม

ทากทะเล เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกมอลลัสกา เช่นเดียวกับหอย และหมึก แต่เปลือกลดรูปจนมีขนาดเล็กคลุมตัวไม่มิด หรือไม่มีเปลือกเลย ทากทะเลส่วนใหญ่มีสีสวยสดงดงาม บางชนิดมีหลายสีบนตัวเดียวกัน และสามารถปรับสีของตัวให้เข้ากับสภาพของแหล่งอาศัย

ส่วนมากทากทะเลอาศัยอยู่ในแนวปะการัง และบริเวณใกล้เคียง กินอาหารพวกสาหร่าย, ฟองน้ำ, ดอกไม้ทะเล, ปะการังอ่อน, กัลปังหา และเพรียงหัวหอม ทั่วโลกพบประมาณ 2,000 ชนิด

 

<------------->

<------------->

 

(2677)