Pink fairy armadillo เจอกันปีละครั้งหลังฝนตก

พิงก์แฟรีอาร์มาดิลโล หรือ แฟรีอาร์มาดิลโลเล็ก คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจำพวกอาร์มาดิลโล จัดเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล Chalamyphorus และเป็นอาร์มาดิลโลที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ซึ่งมีชื่อเรียกในภาษาถิ่นว่า “ปีชีเซียโก” (pichi ciego)

พวกมันมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก มีเกราะอยู่บนหลัง ลำตัวมีขนอ่อนนุ่มสีชมพู มีกรงเล็บแหลมคมและมีหางสั้น ขนาดลำตัวของพวกมันยาวเพียง 4-6 นิ้ว อาศัยอยู่ในแถบตะวันตกของประเทศอาร์เจนตินา ในพื้นที่แห้งแล้งแบบทะเลทรายเท่านั้น

พวกมันเป็นสัตว์หากินกลางคืน มักจะกินแมลงและซากสัตว์ขนาดใหญ่เป็นอาหาร โดยบางครั้งพวกมันจะใช้วิธีขุดลงไปใต้ซากสัตว์ที่ตายเพื่อหาเหล่าแมลงที่เข้ามาตอมสัตว์เหล่านั้น นอกจากนี้พวกมันยังขุดดินเพื่อทำเป็นโพรงที่อยู่อาศัยและเส้นทางการเดินทางคล้ายกับสัตว์จำพวกตุ่นอีกด้วย

---

---

พิงก์แฟรีอาร์มาดิลโลเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ยากและค่อนข้างมีข้อมูลน้อย โดยชาวพื้นเมืองกล่าวว่า พวกเขาจะพบเห็นพวกมันเพียงครั้งเดียวต่อปี ช่วงหลังฝนตก เนื่องจากน้ำจะเข้าไปท่วมโพรงของพวกมัน รวมถึงการออกมาหาแมลงกินด้วยอีกประการหนึ่ง ซึ่งในพื้นที่อยู่อาศัยของมันนั้นมีปริมาณน้ำฝนต่อปีต่ำกว่า 200 มิลลิเมตร

(3305)