Migaloo วาฬเซเลบแห่งน่านน้ำออสเตรเลีย

Migaloo เป็นวาฬที่เกิดมาพร้อมกับภาวะผิวเผือก มันอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย พบเห็นครั้งแรกเมื่อปี1991 ถือเป็นวาฬเผือกตัวแรกของโลกที่มีการค้นพบ

ปัจจุบันนี้ยังคงมีผู้คนพบเห็น Migaloo ออกมาว่ายน้ำเล่นในแถบน่านน้ำประเทศออสเตรเลีย  มันมักจะกระโดดตัวขึ้นเหนือน้ำออกมาทักทายนักท่องเที่ยวที่กำลังล่องเรือ

  

ในธรรมชาตินั้นสัตว์ที่มีภาวะผิวเผือก จะมีความอ่อนแอกว่าสัตว์ลักษณะธรรมดาตามปกติ รวมถึงตกเป็นเหยื่อหรือเป้าโจมตีได้ง่ายกว่าเนื่องจากสีที่ขาวเห็นได้ชัดเจน

วาฬหลังค่อม จัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด น้ำหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร

ภาพ : spiritwhalewatching

(536)