Megapiranha ปิรันยายักษ์ในอาร์เจนตินา

Megapiranha เป็นชื่อของสกุลปลาน้ำจืด จำพวกปลาคาราซินที่สูญพันธุ์ไปแล้ว จัดได้ว่ามันเป็นปลาปิรันยาขนาดยักษ์ ด้วยขากรรไกรล่าง (พรีแม็กซิลลา) และแถวฟันคดเคี้ยวที่ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 2009

  

โดยมันอาศัยอยู่ในยุคไมโอซีน ตอนปลายราวระหว่าง 8-10 ล้านปีมาแล้ว ในบริเวณพื้นที่ของประเทศอาร์เจนตินาในปัจจุบัน ด้วยมีการพบแค่ฟันกราม แต่ยังไม่พบส่วนของร่างกาย ทำให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับมันไม่ได้มาก แต่มีการสันนิษฐานกันว่า พวกมันมีขนาดราว 70 เซนติเมตร มีน้ำหนักถึง 10 กิโลกรัม ขากรรไกรที่แข็งแรงจะสร้างแรงกัดอยู่ที่ระหว่าง 1,240-4,749 นิวตัน

(35320)