Matamata turtle เต่าคองูในทวีปอเมริกาใต้

เต่ามาตามาต้า เป็นสัตว์จำพวกเต่าอยู่ในวงศ์เต่าคองู (Chelidae) จัดเป็นเต่าชนิดเดียวในสกุล Chelus ชื่อของ Mata mata มาจากภาษาสเปนซึ่งแปลว่า “ฆ่ามัน ฆ่ามัน” เมื่อโตเต็มที่มีขนาดราว 50 เซนติเมตร หนักกว่า 20 กิโลกรัม มีการกระจายพันธุ์อยู่ตามแหล่งน้ำจืดของทวีปอเมริกาใต้ มักอยู่ในน้ำที่มีกรดสูง ซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชต่างๆ

พวกมันเป็นเต่าที่อยู่อาศัยและหากินอยู่ในน้ำตลอดเวลา พฤติกรรมค่อนข้างเชื่องช้า และมักจะอาศัยอยู่ตัวเดียว ยกเว้นเวลาวางไข่ที่ขึ้นมาบนบก โดยจะวางไข่บนดินเลนราว 12-28 ฟอง ในช่วงราวเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พวกมันเป็นนักพรางตัวที่ยอดเยี่ยม ด้วยมีสีสันกลมกลืนกับธรรมชาติและรูปร่างค่อนข้างแปลกตา

เต่ามาตามาต้ามีส่วนหัวแบนแผ่เป็นรูปสามเหลี่ยม มีผิวหนังขรุขระและติ่งเนื้อทำหน้าที่จับความรู้สึกและตรวจสอบการกระเพื่อมน้ำ กระดองกว้างและแบนราบเป็นสันขนาดใหญ่ 3 สันเรียงตามกระดอง เมื่อมองดูในน้ำแล้ว จะเห็นคล้ายกับมันเป็นก้อนหิน เปลือกไม้ หรือใบไม้ พวกมันมีคอยาวเหมือนงูและมีจมูกยาวคล้ายหลอด การพรางตัวเช่นนี้ ทำให้ดักจับเหยื่อได้ง่าย

---

---

เมื่อมีการล่า พวกมันจะอยู่นิ่งและอ้าปากรอปลาที่ว่ายผ่านไปมา เมื่อปลาเข้ามาในระยะมันจะดูดปลาเข้าปากไป นอกจากนี้พวกมันยังกินสัตว์ชนิดอื่นด้วย อาทิ สัตว์จำพวกกุ้ง กั้ง ปู ,สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กชนิดอื่นๆ

(234)