อย่าหนีอย่าไล่เลย…แม้คล้ายต่อแต่ไม่มีพิษใดใด

Mantidfly เป็นแมลงขนาดเล็กในอันดับ Neuroptera ซึ่งเป็นแมลงมีปีก หากมองไกล ๆ พวกมันมีลักษณะคล้ายกับตัวต่อ จนเมื่อหลายคนเห็นอาจจะหนีได้ แต่แท้จริงแล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

และหากมองใกล้ ๆ คล้ายกับตั๊กแตนตำข้าวที่มีขนาดเล็ก ส่วนที่คล้ายกับตั๊กแตนตำข้าวนั้นเป็นส่วนของขาหน้าที่พัฒนาให้กลายเป็นขาหนีบใช้สำหรับจับเหยื่อ พวกมันจะออกหาเหยื่อในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงนี้แมลงตัวเล็ก ๆ มาบินเล่นไฟ

 

<------------->

<------------->

 

Mantidfly มีอยู่ด้วยกันราว 400 สายพันธุ์ทั่วโลก มีขนาดความยาวตั้งแต่ 5-47 มิลลิเมตร มีปีกกว้างประมาณ 5-30 มิลลิเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาล สีเขียว สีเหลือง

(4618)