Maned wolf หมาป่าขายาวในทวีปอเมริกาใต้

หมาป่าเคราขาว คือสิ่งมีชีวิตเดียวที่อยู่ในสกุล Chrysocyon พบกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ พวกมันมีรูปร่างคล้ายคลึงกับสุนัขจิ้งจอก แต่มีขายาวและมีขนาดใหญ่กว่ามาก ทำให้มองเห็นได้ดีในทุกหญ้าหรือที่รกชัฏ ขนมีสีน้ำตาลแดง ที่คอและปลายหางจะมีขนสีขาว ส่วนขาและใต้คอจะมีขนสีดำ เมื่อเกิดความกลัวหรือต้องการแสดงความก้าวร้าว ขนสีดำที่คอจะตั้งชันขึ้น เมื่อโตเต้มวัยมีน้ำหนัก 20-25 กิโลกรัม

พวกมันมักอาศัยอยู่ตามลำพัง ไม่ก็อยู่เป็นคู่ ต่างจากหมาป่าสายพันธุ์อื่นที่มักจะอยู่เป็นฝูง พวกมันจะล่าเหยื่อในเวลากลางคืน จำพวกสัตว์ขนาดเล็กและสัตว์ขนาดกลาง บางครั้งจะกินผลไม้และพืชอีกหลายชนิด ด้วยหากไม่กินพืชบ้าง พวกมันจะเป็นนิ่วได้

ในบริเวณทุ่งหญ้าเซอราโดของประเทศบราซิล พวกมันชอบกินผลโลบิรามาก และมักจะไปถ่ายบนจนปลวกเล็กๆ ทำให้เมล็ดของโลบิรางอกขึ้นมาบนนั้น เป็นเหตุให้ทุ่งหญ้าเซอราโดมักมีต้นโลบิราขึ้นอยู่บนยอดปลวกอยู่เสมอ

---

---

ปัจจุบันพวกมันมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากถูกล่าจากมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องและการติดโรคจากสุนัขบ้าน ทำให้พวกมันได้กลายเป็นสัตว์ในบัญชีหมายเลข 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยการห้ามส่งออกหรือนำเข้าโดยปราศจากใบอนุญาตินั่นเอง

(547)