Manatee วัวทะเลแคริบเบียน

พะยูนแมนนาที ,พะยูนหางกลม หรือวัวทะเล คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Trichechidae พวกมันแตกต่างจากพะยูนที่หาง โดยพะยูนแมนนาทีหางจะมีลักษณะแบนกลมคล้ายกับใบพาย ส่วนพะยูนหางแยกออกคล้ายหางโลมา

แมนนาทีเป็นสัตว์กินพืช พวกมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่หาอาหารกินในเขตน้ำตื้น บางครั้งพวกมันก็ว่ายเข้ามาในเขตน้ำจืดไกลจากทะเลถึง 300 กิโลเมตร โดยมีการกระจายพันธุ์อยู่ในแถบชายฝั่งทวีปอเมริกาและทะเลแคริบเบียน

แมนนาทีนั้นไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติ แต่การขยายดินแดนของมนุษย์ทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติลดลง อีกทั้งในอดีตพวกมันได้ถูกล่าเพื่อเอาน้ำมันและหนังมาใช้ แต่ปัจจุบันพวกมันได้รับการคุ้มครองแล้ว จึงทำให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น

  

อย่างไรก็ตามพะยูนแมนนาทีมักได้รับบาดเจ็บจากการถูกใบพัดเรือบาด หรือบางครั้งมันก็ไปกินอุปกรณ์ตกปลาที่มนุษย์ทิ้งไว้ อาทิ เบ็ด ตุ้มถ่วง เอ็นตกปลา อยู่บ่อยๆ แม้โดยมากจะไม่เป็นอันตรายหากแต่อุปกรณ์บางอย่างก็สามารถไปอุดตันระบบการย่อยอาหารจนเป็นสาเหตุให้พวกมันตายลงอย่างช้าๆได้

(1108)