Maltese tiger สายพันธุ์เสือสุดแปลกที่ปัจจุบันไม่มีใครพบเห็นเลย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีรายงานพบเสือมอลเตส ในมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน และยังมีรายงานพบเสือในลักษณะนี้ที่เกาหลี ผู้ที่พบเห็นกล่าวว่ามันเป็นเสือที่มีขนสีออกไปทางสีน้ำเงิน มีลายสีเทาเข้ม

ซึ่งสีที่แปลกเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางพันธุกรรม ในปี 1964 ได้มีลูกเสือขนคล้ายสีฟ้าคลอดออกมาที่สวนสัตว์โอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา แต่หลังจากเกิดมาไม่นานมันก็เสียชีวิตลง จนปัจจุบันไม่มีใครเคยพบเห็นเสือมอลเตสอีกเลย ปัจจุบันมีเพียงภาพจำลองของเสือมอลเตส ออกมาให้เห็นกันเท่านั้น

เบื้องต้นนักวิทยาศาสตร์ความเป็นไปได้ที่ขนของมันมีสีผิดปกติแบบนี้อาจเกิดจากความผิดปกติของเมลานิน ที่มีชื่อว่า ฟีโอเมลานิน (Pheomelanin) ซึ่งเป็นเซลล์สีเหลืองหรือแดง ทำให้ในส่วนของขนที่เป็นสีส้มของมันนั้นจางลง

---

---

(ภาพประกอบเป็นเพียงภาพจำลอง)

(13588)