Lítla Dímun เกาะเล็กๆ นอกชายฝั่งเดนมาร์ก ที่มีเมฆปกคลุมบ่อยครั้ง

Lítla Dímun  เป็นเกาะขนาดเล็กระหว่างหมู่เกาะ Suðuroy และ StóraDímun ในหมู่เกาะแฟโร เขตการปกครองตนเองของเดนมาร์ก

Lítla Dímunถือ เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในจำนวน 18 เกาะ มีพื้นที่น้อยกว่าหนึ่งตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่เพียง 247 เอเคอร์  และไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ แต่จะมีแกะพื้นที่เมืองและนกอาศัยอยู่

อย่างไรก็ตามเกาะแห่งนี้เป็นพื้นที่สำคัญของ  BirdLife International เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของนกทะเลหายากอย่าง European storm petrels และ Atlantic puffins

ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเกาะแห่งนี้คือมักจะปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆ ส่วนใหญ่แล้วจะก่อตัวเป็นเมฆ Lenticular cloud หรือเรียกกันทั้วไปว่า เมฆจานบิน เป็นเมฆที่เกิดจากจากอากาศที่ชื้นสูงบนภูเขาสูง ก่อตัวเป็นคลื่นเมฆชั้น ๆ ที่มีค่าความชื้นไม่เท่ากัน จนกลายเป็นเมฆจานบินที่มีรูปร่างประหลาด

(4086)