Light pillar เสาแสงปรากฏได้หลายพื้นที่ทั่วโลก

ปรากฏการเสาแสง คือรูปแบบแสงแนวตั้งที่ปรากฏอยู่สูงหรือต่ำกว่าแหล่งกำเนิดแสง มันคือผลจากการสะท้อนของแสง จากผลึกก้อนน้ำแข็งขนาดเล็กจำนวนมากที่ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศหรือเมฆ เข้าสู่ดวงตา

ต้นกำเนิดแสงนั้นมาได้จากดวงอาทิตย์ ในช่วงอยู่ใกล้หรือต่ำกว่าขอบฟ้า ดวงจันทร์ หรือแม้แต่แสงไฟต่างๆ บนท้องถนน ป้ายโฆษณา หรือเสาสัญญาณ ส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในพื้นที่มีอุณหภูมิที่ต่ำมาก ราว -20 ถึง 15 องศา

  doxzilla  

ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิเย็นจัด ผลึกน้ำแข็งที่ควรละลายยามตกถึงพื้น จึงไม่ละลายและยังลอยเรียงตัวกันในแนวดิ่ง พอแสงไฟมาตกกระทบ มันจึงสะท้อนออกมาเป็นสีนั้นๆ จนเกิดเป็นภาพความสวยงาม 

 

(2593)