Hampi เมืองโบราณในประเทศอินเดีย

หากจะกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศอินเดีย คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง ‘ทัชมาฮาล’ อนุสรณ์สถานแห่งความรักและสถาปัตยกรรมเหนือกาลเวลา แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักเมืองฮัมปิ เมืองที่เคยรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต

ฮัมปิ คือเมืองโบราณที่เคยเป็นอาณาเขตของอาณาจักรวิจายานะกา หรือวิชัยนคร รวมถึงการเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรฮินดู มันตั้งอยู่ใน Karnataka รัฐทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย

ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญอย่างมาก ด้วยมีสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม และความเก่าแก่ของศิลปะแบบดราวิเดียน อย่างซากโบราณสถาน พระราชวังและวัดต่างๆ

  doxzilla  

อาทิ วัด Virupaksha หรือ Pampapathi วัดศักดิ์สิทธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะ มหาเทพแห่งการทำลายของศาสนาฮินดู ภายในวอาณาเขตวัดแห่งนี้มีสถูปที่มีความสูงกว่า 49 เมตร ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังอื่นๆ

ด้วยความงามของศิลปะวัฒนธรรมที่กล่าวมา ทำให้เหล่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยือนต่างพากันหลงใหลในมนต์เสน่ห์ของเมืองโบราณฮัมปิ ซึ่งแม้สิ่งต่างๆจะเสื่อมสภาพพังทลายไปบ้างตามกาลเวลา แต่มันก็ยังสวยงามและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรวิจายานะกาในสมัยโบราณกาาลได้เป็นอย่างดี

(3520)