โบสถ์รูปร่างแปลกในไอซ์แลนด์

ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) เป็นโบสถ์ ในกรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ ถือเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเทศไอซ์แลนด์ ได้รับการออกแบบโดยสถาปิกใน ประเทศไอซ์แลนด์ที่มีชื่อว่า Guðjón Samúelsson มันมีลักษณะคล้ายกระแสการไหลของลาวา

ลักษณะของโบสถ์มีความสูง 74.5 เมตร เป็นอาคารที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โบสถ์แห่งนี้ตั้งชื่อตามชื่อของ ฮัลล์กรีมูร์ เพทูร์สซอน กวีและนักบวชชาวไอซ์แลนด์ ฮัลล์กรีมสคิร์คยา ตามศัพท์แปลว่า โบสถ์ของฮัลล์กรีมูร์

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ใช้เวลา 38 ปีในการสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างในปี 1945 และสร้างเสร็จในปี 1986 ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาก็ไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้

(247)