Giant’s Causewa สถานที่สวยงามทีไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่บนโลกของเรา

ไจแอนต์สคอสเวย์ (Giant’s Causeway) ตั้งอยู่ที่เกาะไอร์แลนด์เหนือ บริเวณชายฝั่งที่แปลกแห่งนี้เกิดจากการเย็นตัวของหินภูเขาไฟเมื่อประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ปีที่ผ่านมา แล้วก่อให้เกิดเสาหินบะซอลต์รูปหกเหลี่ยมและหินแท่งสี่เหลี่ยมกว่า 40,000 แท่งเรียงตัวกันตามแนวชายฝั่ง

เมื่อปี 1986 ทางยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นทีแห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ปัจจุบันถือเป็นสาถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังไอร์แลนด์

การเกิดเสาหินบะซอลต์
ระหว่างที่มวลลาวาหนาๆ เกิดการเย็นตัวลงอยู่นั้นจะเกิดการหดตัวเกิดเป็นรอยแตก ถ้าการเย็นตัวเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วก็จะทำให้เกิดแรงหดตัวขึ้น เมื่อลาวาหดตัวในแนวดิ่งจะไม่ส่งผลให้เกิดรอยแตก มันจะไม่มีการแตกออกถ้าไม่มีการหดตัวในแนวด้านข้าง การเกิดรอยแตกจะแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางยังผลให้เกิดเป็นแนวแตกเสาเหลี่ยมในแนวดิ่ง

การแตกเป็นเสาเหลี่ยมในแนวดิ่งจะแผ่กระจายเชื่อมโยงออกไปในแนวด้านข้างมีลักษณะเป็นรูปแบบคล้ายกับเครือข่ายเซลลูลาร์ โครงสร้างเหล่านี้ถูกเข้าใจผิดๆ ว่าโดดเด่นไปด้วยแท่งเสาหลายเหลี่ยม แต่ที่แท้จริงแล้วจำนวนด้านเฉลี่ยของแท่งเสาเหลี่ยมจะมีหกด้าน แต่แท่งเสาหลายเหลี่ยมตั้งแต่ 3 ถึง 12 ด้านหรือมากกว่านี้ก็สังเกตเห็นได้

 

<------------->

<------------->

 

ขนาดของแท่งเสาเหลี่ยมจะขึ้นอยู่กับอัตราการเย็นตัวลงของลาวากล่าวคือถ้าลาวาเย็นตัวลงเร็วมากก็จะทำให้เกิดเสาเหลี่ยมมีขนาดเล็กมากด้วย (น้อยกว่า 1 ซม.) ขณะที่ลาวาเย็นตัวลงอย่างช้าๆจะทำให้เกิดเสาเหลี่ยมขนาดใหญ่กว่า

(1146)