Fushimi Inari-taisha ศาลเจ้าจิ้งจอกในเกียวโต

ศาลเจ้าฟุชิมิอินะริ ศาลแดง หรือศาลเจ้าจิ้งจอก คือศาลเจ้าชินโตของเทพอินะริ ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาอินะริ ที่ระดับความสูง 233 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลในเขตฟุชิมิ นครเคียวโตะ(เกียวโต) โดยศาลเจ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อตั้งแต่โบราณว่า บนภูเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าอินะริ เทพเจ้าแห่งกสิกรรม ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ในการเก็บเกี่ยวข้าวและพืชไร่ต่างๆ ซึ่งเทพองค์นี้มักจะมีจิ้งจอกอยู่คู่กาย ทำให้เมื่อเข้าไปในบริเวณศาลเจ้ามีรูปปั้นจิ้งจอกกระจายอยู่ทั่ว

  

นอกจากนี้พวกเขายังนับถือเทพอินะริในด้านการอุปถัมภ์ค้ำชูและการส่งเสริมความเจริญในการงานและกิจการ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ได้สืบต่อมายังปัจจุบัน และด้วยความศรัทธาในเทพเจ้า ทำให้บริษัท, ห้างร้าน, โรงงานต่างๆ ได้บริจาคต้นเสาโทะริอิ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า การบริจาคเสาโทริอินั้น จะก่อให้เกิดความสิริมงคลในชีวิต รวมกันเป็นจำนวนมากมายนับหมื่นต้นเรียงรายจากด้านล่างขึ้นสู่ศาลเจ้า จนเกิดเป็น “อุโมงค์เสาโทะริอิ”  นั่นเอง

โดยระยะทางจากตีนเขาสู่ศาลเจ้านั้น จะยาวประมาณ 4 กิโลเมตร หรือ 2 ชั่วโมงในการเดิน ระหว่างทางจะมีศาลเจ้าเล็กๆ และร้านอาหาร เมื่อขึ้นสู่ยอดเขาอินะริจะมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองเคียวโตะได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักจะเดินขึ้นแค่ช่วงแรกๆเท่านั้น

(918)