Fishing cat โปรดปรานการลงน้ำ

เสือปลา หรือ เสือแผ้ว จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกเสือขนาดเล็ก จัดเป็นแมวป่าขนาดกลาง มีรูปร่างอ้วนป้อม ขนสั้นหนาสีเทาอมน้ำตาล หรือขนสีเทาอมมะกอก มีจัดสีดำเรียงขนานไปตามความยาวของลำตัว ขนเป็นสองชั้นซ้อน ด้านในสั้นเกรียนแน่นจนน้ำซึมผ่านไม่ได้ ทำให้ตัวมันแห้งและรักษาความอบอุ่นไว้ได้ในยามหาอาหารในน้ำ ส่วนขนชั้นนอกเป็นชั้นที่มีลวดลายหนาดูมันวาว

พวกมันมีพังผืดบางยึดระหว่างนิ้วเท้าหน้า ไม่สามารถเก็บเล็บได้เหมือนเสือชนิดอื่นๆ มีหัวขนาดใหญ่ หูสั้นกรอบดำ ดวงตาสีเขียว มีความยาวตั้งแต่หัวจรดลำตัว 70–90 เซนติเมตร หางสั้น 20–30 เซนติเมตร น้ำหนัก 7–11 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของถิ่นที่อยู่

--- ---

มีการกระจายพันธุ์กว้างขวาง ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น มักอาศัยหากินอยู่ตามป่าเบญจพรรณ, ป่าพรุหรือ ป่าละเมาะ และป่าชายเลน โดยอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำในประเทศอินเดีย จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาหารของพวกมันคือ สัตว์น้ำ สัตว์บกขนาดเล็กบางชนิดและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ โดยจะนั่งรอตะปบ หรือตะครุบปลาในแหล่งน้ำตื้น

พวกมันมีอุปนิสัยดุร้าย สามารถว่ายน้ำและดำน้ำได้คล่องแคล่วมาก รวมถึงปีนต้นไม้ได้เก่ง โดยมักจะอยู่บนต้นไม้ แต่มีโพรงอยู่ใต้ต้นไม้ เมื่อถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์ แม่เสือจะออกลูกครังละ 1-4 ตัว พวกมันอยู่กับแม่ราว 10-12 เดือน แม่จะแยกจากไป เพื่อฝึกให้หากินเองลำพังตามธรรมชาติ

เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำลด ปลาและอาหารหดหาย ทำให้บางครั้งเสือปลาต้องออกมาหากินใกล้เขตชุมชน และมีการอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เขตชุมชนมนุษย์ และด้วยขนาดตัวที่ใกล้ของพวกมันอาจจะคุกคามปศุสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่น ลูกวัว ได้

(1341)