Curculio แมลงที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

Curculio เป็นสายพันธุ์ด้วงที่สามารถพบได้ตามต้นโอ๊ก รวมไปถึงผลไม้เมืองหนาวอย่าง แอปเปิ้ล ลูกแพร์ ลูกพีช พวกมันมีลักษณะที่โดดเด่นคือจะมีจมูกที่ยาว โดยมีขนาดความยาวประมาณ 3/4 ของความยาวลำตัว

  

Curculio ถือเป็นแมลงศัตรูพืชของชาวสวนผลไม้ในเขตอากาศหนาวเย็น พวกมันจะกัดกินผลจนได้รับความเสียหาย

 

 

(103)