Crystal Channel แม่น้ำ 5 สีในอุทยานโคลอมเบีย

Caño Cristales (แม่น้ำคาโญ่ คริสตาเลส) คือปรากฏการณ์การณ์ธรรมชาติที่งดงามแห่งหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติ Serranía de la Macarena เขต Meta ประเทศโคลอมเบีย ซึ่งเป็นเขตตอนกลางของประเทศรอยต่อระหว่างเทือกเขา แอนดิสฝั่งตะวันตกและป่าอะแมซอนตะวันออก มีความยาวกว่า 100 กิโลเมตร ด้วยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภูมิประเทศที่แตกต่างกันไป อาทิ ป่าฝน ป่าแล้ง เขตพุ่มไม้และสะวันนา ทำให้มีความหลากหลายของพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิด

  

แม่น้ำแห่งนี้เดิมเป็นทางน้ำไหลผ่านลานที่ราบสูงหินควอทซ์เก่าแก่นานนับล้านปี กาลเวลาที่ยาวนานทำให้เกิดแอ่ง หลุม โพรง และน้ำตกตลอดแนว เอกลักษณ์ที่ทำให้แม่น้ำแห่งนี้ต่างจากที่อื่นคือ แม่น้ำแห่งนี้มี 5 สี ซึ่งเกิดจากมี หญ้ามอสและสาหร่าย (Macarenia clavigera Podostemaceae) เจริญเติบโตอยู่บนหินบริเวณน้ำตกและบริเวณแม่น้ำตื้นที่มีน้ำไหลแรง ทำให้มองเห็นได้เป็นสีเขียว สีม่วง สีแดงอมม่วงและสีน้ำตาล ตัดกับสีฟ้าเข้มของสายน้ำ ดูงดงามจนได้ฉายาว่า “แม่น้ำสู่สรวงสวรรค์”

(1857)