Chimaera ปลาแห่งท้องทะเลลึกที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

Chimaera เป็นปลากระดูกอ่อนที่วิวัฒนการแยกตัวออกมาจากฉลามจั้งแต่ 400 ล้านปีที่แล้ว อาศัยอยู่ในทะเลลึกโดยอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ 2,600 เมตร ลักษณะลำตัวยาวและมีหัวขนาดใหญ่และมีช่องปิดเหงือกช่องเดียว

ลักษณะผิวหนังที่เรียบเนียนมีสีน้ำตาลถึงเทาและมีครีบหลังเป็นกระดูกอ่อน ไม่มีฟันที่แหลมคม และมีแผ่นปิดเหงือเหมือนปลากระดูกแข็ง

  

มีลักษณะบางประการของ Chimaera คล้ายปลาฉลาม เช่นการปฏิสนธิภายในของเพศเมีย การวางไข่แบบมีถุงหุ้มไข่ และยังมีการใช้ประสาทสัมผัสทางไฟฟ้าในการหาเหยือเหมือนกัน

(1405)