Chand Baori บ่อน้ำขั้นบันไดในประเทศอินเดีย

Chand Baori คือบ่อน้ำขั้นบันไดที่ตั้งอยู่ในรัฐ Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศอินเดีย ถูกขุดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 โดยกษัตริย์ Chanda เดิมทีสถานที่แห่งนี้มีความร่ำรวยเป็นอย่างมาก จากการเป็นเส้นทางผ่านไปยังตะวันออกกลาง เมื่อมีผู้คนต่างอาณาจักรผ่านไปมา การค้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นจนร่ำรวยพอที่จะสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ ทั้งปราสาท ราชวัง ป้อมปราการต่างๆ

ด้วยเป็นประเทศเมืองร้อน ภูมิประเทศเต็มไปด้วยทะเลทราย จึงแห้งแล้งมาก ฝนตกปีละไม่กี่ครั้ง เมื่อกแล้วก็ซึมผ่านทรายไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาการขาดแคลนน้ำของชาวบ้านนี้ทำให้มหาราชาหาวิธีสร้างบ่อน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากน้ำมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน การผ่อนคลาย การใช้ประกอบพิธีกรรม จนพูดได้ว่า หากขาดน้ำไปจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้

  

และถ้าแค่เพียงกักเก็บน้ำไว้ แต่ใช้งานไม่สะดวกมันก็ไร้ประโยชน์ มหาราชาจึงคิดหาวิธีเพื่อให้ชาวบ้านใช้น้ำได้ในวันน้ำแล้งติดก้นบ่อ จึงมีคำสั่งสร้างตัวบ่อซึ่งมีความลึกกว่า 33 เมตร ตัวบันไดแบ่งเป็น 13 ชั้น จำนวนขั้นกว่า 3,500  ทำให้ประชาชนสามารถเดินลงไปตักน้ำได้ตามน้ำระดับต่างๆอย่างง่ายดาย ด้วยความลึกของบ่อน้ำแห่งนี้ทำให้มันถูกจัดเป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในประเทศอินเดีย

(10637)