ฟ้อนสาวไหม

ฟ้อนสาวไหม ปรากฏอยู่สองแบบ คือสาวไหมในการฟ้อนเจิงหรือร่ายรำท่าต่อสู้ด้วยมือเปล่า ซึ่งมีลีลากระบวนท่าที่แน่นอนและการฟ้อนสาวไหมที่เป็นการฟ้อนของผู้หญิงท …

อ่านต่อ