แย้ลงรู

แย้ลงรู เป็นการละเล่นที่มีที่มาจากการที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีแย้เป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการอนุรักษ์แย้ด้วยซึ่งมันเป็นสัตว์ฉลาดสร้างรูสำหรับพักอาศัยและหลบภัย แต่ก็ไม่พ้นการสังเกตของมนุษย์ จากลักษณะดังกล่าว จึงมีการประยุกต์ดัดแปลงเป็นการละเล่นแย้ลงรู ซึ่งนิยมเล่นในแถบภาคกลาง

 

จุดประสงค์เพื่อความสนุกสนานและรู้จักการใช้ไหวพริบปฏิภาณ

กติกาผู้เล่นชุดหนึ่งมี 4 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ใช้เชือกผูกติดกันทั้ง 4 คน ปักธงห่างจากผู้เล่นประมาณ 1 วา เมื่อให้สัญญาณเริ่ม ผู้เล่นต้องพยายามไปหยิบธงของตนให้ได้ ใครวิ่งไปถึงธงก่อนชนะ

ประโยชน์เพือเป็นหารฝึกการใช้ไหวพริบปฏิภาณ