นายคำผาย นุปิง

นายคำผาย นุปิง เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 ที่บ้านหัวนา ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  บิดา นายใจ นุปิง  มารดา นางเบาะ นุปิง ศิลปินพื้นบ้าน มีความสามารถในการขับซอ สามารถเขียนบทซอที่มีสำนวนภาษาอันไพเราะ สละสลวย

 

พร้อมทั้งเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนาสังคม คำสอนทางพระพุทธศาสนาไปพร้อมกัน เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณซอ

เมื่อ พ.ศ. 2514 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ

เมื่อปี พ.ศ. 2533 ในฐานะที่เป็นศิลปินที่อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอันเป็นมรดกการแสดงของภาคเหนือ

 

นายคำผาย นุปิง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ) ประจำปี พ.ศ. 2538