Brinicle หนึ่งในปรากฏการณ์ที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริง

Brinicle ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใต้ท้องทะเล ซึ่งเกิดจากน้ำแข็งบริเวณผิวน้ำมีความเค็มและเย็นจัดจนกลายเป็นแท่งน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่พอจมลงไปแตะสู่พื้นพื้นทะเล และเมื่อน้ำแข็งแตะพื้น พื้นทะเลที่มีความเค็มอยู่มากมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งแผ่นขนาดใหญ่

สำหรับปรากฏการณ์นี้เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ปี 1960 แต่มีการถ่ายทำเป็นสารคดีครั้งแรกในปี 2011

 

<------------->

<------------->

 

ปัจจุบันถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบเห็นได้ยาก แม้จะสวยงามและหาชมยาก แต่น้ำเกลือที่ก่อตัวนี้กลับเป็นอันตรายอย่างยิ่ง สำหรับสิ่งชีวิตในท้องทะเล

(12261)