Bobbit worm หนอนแข็งแกร่งแห่งท้องทะเล

Bobbit worm มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eunice aphroditois เป็นหนอนทะเลที่สามารถพบได้บริเวณก้นมหาสมุทร ตามแนวปะการัง บริเวณที่เป็นโคลน

Bobbit wormเป็นหนอนที่มีความแข็งแกร่ง มันจะซุ่มอยู่ในพื้นทรายหากเหยื่อหลงเข้ามาก็พร้อมโจมตีได้ตลอด ตัวโตเต็มที่สามารถมีความยาวได้เกือบ 3 เมตร แต่โดยทั่วไปจะพบตัวที่มีขนาดความยาวประมาณ 1 เมตร ลักษณะตัวของมันจะมีลวดลายงดงามที่เป็นเอกลักษณ์

เป็นหนอนทะเลชนิดหนึ่ง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Eunice aphroditois อาศัยอยู่ใต้พื้นมหาสมุทร เขตแนวประการัง มีหนวด 5 เส้นที่ไว้ตรวจจับความเคลื่อนไหวของเหยื่อ

 

<------------->

<------------->

 

(2380)