Bibury หมู่บ้านดั่งเทพนิยายในอังกฤษ

Bibury เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ หมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น หมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ ภายในหมู่บ้านเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์

 

สำหรับอาคารที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า Bibury Court ถูกสร้างขึ้นใน 1633 ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจาโคเบียน ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในมณฑลกลอสเตอร์เชอร์

--- ---

ภาพ : Wikimedia Commons

(1951)