Banpo Bridge สะพานสายรุ้งข้ามแม่น้ำฮัน

สะพานน้ำพุสายรุ้งพันโพ หรือสะพานบันโพ ตั้งอยู่ในเขตซอโซ เป็นหนึ่งในสะพานข้ามแม่น้ำฮัน แม่น้ำหลักสายสำคัญของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เชื่อมต่อระหว่างย่าน Seocho และ Yongsan โดยสะพานแห่งนี้เป็นสะพานสองชั้น ซึ่งด้านล่างถูกออกแบบมา เพื่อให้สามารถจมลงใต้น้ำได้ เนื่องจากทางด้านล่างอยู่ใกล้กับระดับน้ำของแม่น้ำฮัน

มันถูกจัดให้เป็นสะพานน้ำพุที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยความยาวกว่า 7.2 กิโลเมตร มีการจัดแสดงน้ำพุเต้นระบำประกอบเสียงเพลงเป็นประจำทุกวัน 4-6 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ในช่วงเดือนเมษาถึงตุลาคม โดยเว้นในช่วงฤดูหนาว

 

<------------->

<------------->

 

แต่เดิมสะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำธรรมดา เมื่อได้รับงบประมาณมาปรับปรุงจึงมีการติดตั้งน้ำพุ ซึ่งมีการควบคุมรูปแบบการแสดงกว่า 100 รูปแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับดวงไฟกว่า 200 ดวง ที่ช่วยสร้างความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ให้แก่สะพานแห่งนี้ จนดึงดูดผู้คนมากมายให้มาเยี่ยมชมอยู่เสมอ

(585)