Asian Giant Hornet ต่อยักษ์เอเชียที่มีความยาวถึง 7 เซนติเมตร

Asian Giant Hornet ต่อยักษ์เอเชีย มีลำตัวยาว 2 นิ้ว หรือราว 7 เซนติเมตร มีเหล็กในยาว 5-6 มิลลิเมตร พวกมันเป็นสัตว์นักฆ่า มีความดุร้ายมาก โดยเฉพาะในช่วงผสมพันุธุ์ ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากอากาศที่แห้งและอุณหภูมิที่สูงขึ้น มีส่วนกระตุ้นให้มันทำร้ายคน สามารถพบได้ในพื้นที่ประเทศจีน , ไต้หวัน,  ลาว, ไทย, กัมพูชา, พม่า, เวียดนาม, เนปาล, อินเดีย และ ศรีลังกา แต่พบมากในญี่ปุ่น  นอกจากนี้ยังมีในบางพื้นที่ของยุโรปและเม็กซิโก

หากโดนต่อยักษ์เอเชียต่อย ทำให้เกิดบาดแผลลึก ต่อยักษ์ถูกดึงดูดใจให้มาต่อยมนุษย์ด้วยกลิ่นเหงื่อ กลิ่นแอลกอฮอล์ และกลิ่นหวาน ในช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ต่อจะออกต่อสู้กับผึ้งทำสงครามระหว่างกัน

--- ---

 ตัวอย่างของผู้ที่ถูกต่อยักษ์เอเชียต่อย 
ตัวอย่างของผู้ที่ถูกต่อยักษ์เอเชียต่อย 

(17540)