Anogramma ascensionis หนึ่งในพืชที่หายากที่สุดในโลก

เฟิร์นพาร์สลีย์ อัสเซนชัน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anogramma ascensionis เป็นพืชเฉพาะที่สามารถพบได้บนเกาะอัสเซนชัน ซึ่งเป็นดินแดนของสหราชอาณาจักรในมหาสมุทรแอตแลนติก 

เป็นเวลากว่า 50 ที่เชื่อว่ามันเป็นพืชที่ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกแล้ว จนกระทั่งปี 2009 นักพฤกษศาสตร์ได้ค้นพบอีกครั้ง และนำสปอร์ของมันเพาะพันธุ์ภายในสวนพฤกษศาสตร์รอยัล ประเทศอังกฤษ และคาดว่ามีเฟิร์นพาร์สลีย์ อัสเซนชันจำนวน 40 ต้นที่เติบโตอยู่ในป่าตอนนี้

 

<------------->

<------------->

 

Photo : Reinhard Mischke

(2748)