Angel Falls สายน้ำกลายเป็นหมอก

น้ำตกเอนเจล คือน้ำตกที่ตั้งอยู่กลางป่าดงดิบในประเทศเวเนซุเอลา ถูกจัดให้เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงกว่า 979 เมตร เดิมทีเป็นที่รู้จักของชาวพื้นเมืองว่า เคเรปาคุปาอิ เมรู (Kerepakupai merú) หมายถึง น้ำตกแห่งสถานที่ที่ลึกที่สุด และ ชูรุน เมรู (Churun-meru) ซึ่งหมายถึง น้ำตกสายฟ้า

น้ำตกแห่งนี้ถูกรู้จักในชื่อ น้ำตกเอนเจล เพื่อเป็นเกียรติ์แก่นักบินชาวอเมริกัน จิมมี แองเจิล ผู้ค้นพบน้ำตกเป็นคนแรก ในปี พ.ศ. 2478 จากการที่เขาขับเครื่องบินเล็กเข้ามาสำรวจหาแหล่งแร่ ในบริเวณเทือกเขาของประเทศเวเนซุเอลา

จนกระทั่งในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซแห่งเวเนซุเอลา ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อทางการของน้ำตกแห่งนี้ว่า “เคเรปาคุปาอิ เมรู” ด้วยเหตุผลว่า “น้ำตกแห่งนี้เป็นของชาวเวเนซุเอลามานานก่อนที่ชาวอเมริกัน จิมมี แองเจิล จะมาพบ”

 

<------------->

<------------->

 

ความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้คือการที่สายน้ำไม่สามารถไหลลงมาจนถึงพื้นได้ ด้วยความสูงที่มากของน้ำตก ทำให้น้ำที่ไหลผ่านมาตามแนวหินผ่านช่องผาสูงลงมากลายเป็นหมอกไปก่อนจะถึงพื้น เป็นเหตุให้พื้นที่นี้คล้ายกับถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดเวลา

ซึ่งหากนักท่องเที่ยวต้องการจะเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงาม พวกเขาจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินหรือเรือเท่านั้น เนื่องจากน้ำตกแห่งนี้อยู่ในอุทยาน และเป็นพื้นที่ภูเขายอดตัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก

(1129)