Amazon อาจเปิด Amazon Go ซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีพนังงานคิดเงินอีก 6 แห่งในปีนี้

Amazon อาจเปิด Amazon Go ซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีพนังงานคิดเงินอีก 6 แห่งในปีนี้ โดนแรกเริ่มอาจขยายไปยังเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน และในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

Amazon Go เป็นซุปเปอร์มาเก็ต ที่ไม่มีทั้งพนักงานขาย และไม่มีพนักงานเก็บเงิน ร้านนี้ตั้งอยู่ในบริเวณชั้นล่างของสำนักงานใหญ่ Amazon ใน ซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

  

การเข้าไปจับจ่ายซื้อของในร้านแห่งนี้นั้นจะต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชันของ Amazon Go ลงบนสมาร์ทโฟนเท่านั้น จากนั้นสแกนแอปพลิเคชันตรงบริเวณทางเข้า  จากนั้นลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า แล้วเดินออกได้เลย ระบบจะตัดเงินจากบัญชี Amazon  โดยอัตโนมัติ ภายในร้านนั้นมีสินค้าที่คอยอำนวยความสะดวกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอาหาร

(246)