แอ่งน้ำขนาดใหญ่ กลางเนินทรายขนาดใหญ่ ในประเทศบราซิล

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเนินทรายภายในพื้นที่ภายใน Lençóis Maranhenses National Park ประเทศบราซิล จะมีแอ่งน้ำเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็นพื้นที่ที่มีทัศนียภาพที่งดงาม ลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดน้อยใหญ่ที่เรียงรายกันอยู่ในพื้นที่ทะเลทราย

จนปัจจุบันกลายสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมแห่งหนึ่ง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพื้นที่แห่งนี้นิยมลงไปเล่นน้ำในแอ่งน้ำ รวมไปถึงนอนอาบแดดบริเวณริมแอ่งน้ำ

Lençóis Maranhenses National Park ตั้งอยู่ในรัฐมารันเยา ทางตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศบราซิล ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร

  

(2203)