แรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกได้จากไปแล้ว

Sudan แรดขาวเหนือเพศผู้ที่เหลือตัวสุดท้ายในโลกได้ตายลงแล้วเมื่อ 19 มีนาคม 2018 ด้วยวัย 45 ปี  ภายใน Ol Pejeta Conservancy ประเทศเคนยา  หลังจากที่เจ้า  Sudan จากไป ตอนนี้เหลือแรดขาวเหนือเพศเมียอีก 2 ตัว เท่านั้น

ตอนนี้แรดขาวตัวเมียทั้ง 2 ตัว เป็นแรดขาวเหนือที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลก หากแรดขาวทั้ง 2 ตัว นี้ จากไปประชากรของแรดขาวเหนือก็จะสูญพันธุ์ไปจากโลกของเรา

Sudan เป็นแรดขาวเหนือที่เข้ามาอาศัยยัง Ol Pejeta Conservancy ในช่วงปี  2014 จากนั้นมันก็ได้รับการคุ้มกันอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

แรดขาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองจากช้าง  มีร่างกายและหัวขนาดใหญ่ คอสั้น อกกว้าง ลำตัวรวมหัวยาว 3.4-4.2  เมตร  สูง 1.5-1.9 เมตร  น้ำหนักมากที่สุดที่เท่าบันทึกไว้คือ 4500 กิโลกรัม

 

<------------->

<------------->

 

(5784)