แยกอันวุ่นวายปราศจากไฟจราจร ในเอธิโอเปีย

แยกอันแสนวุ่นวายแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองแอดดิสอาบาบา เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเอธิโอเปีย แยกแห่งนี้เป็นแยกขนาดใหญ่แต่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ทำให้รถที่สัญจรไปมา รวมถึงผู้คนที่เดินข้ามถนนต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก

แยกแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดในเมืองแอดดิสอาบาบา

---

---

แอดดิสอาบาบาเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การเอกภาพแอฟริกา เป็นเมืองที่มีประชากรจากหลากหลายภูมิภาคของเอธิโอเปีย

 

(626)