เห็บที่เป็นเหตุให้เกิดอาการแพ้เนื้อในมนุษย์

นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาได้ทำการสอบถามถึงผู้ที่เกิดอาการแพ้เนื้อวัวอย่างกะทันหัน เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาการให้เห็น ทีมนักวิทยาศาสตร์จึงตั้งข้อสังเกตว่าผู้ป่วยเหล่านี้อาจถูก เห็บ Lone star กัด เนื่องจากมันเป็นสายพันธุ์เนื่องจากเห็บสายพันธุ์นี้ก่อให้เกิดอาการแพ้เนื้อในคนได้

เห็บ Lone star กระจายพันธุ์ทั่วไปตามพุ่มไม้ หากใครที่โดนมันกัดกินเลือดจนอิ่มนั้นมันจะปล่อยสารประกอบคาร์โบไฮเดรตคล้ายกับที่อยู่ในเนื้อสัตว์เข้าสู่กระแสเลือดของคนที่ถูกกัด และกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจำไว้ว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อคนที่ถูกกัดไปทานเนื้อก็จะเกิดอาการแพ้

  

เห็บ เป็น แมงขนาดเล็กหลายชนิดในหลายวงศ์คล้ายไร แต่ตัวโตกว่า ปากมีลักษณะเป็นแท่ง มีหนามโค้งเล็ก ๆ กระจายรอบปลายปาก เป็นปรสิตดูดกินเลือดสัตว์ มีทั้งชนิดที่ผนังลำตัวแข็ง และผนังลำตัวอ่อน.

(6281)