เหตุใดนกถึงบินเป็นตัว V

นักวิจัยจาก Royal Veterinary College in London ประเทศอังกฤษ ได้ศึกษาถึงเหตุที่ฝูงนกพากันบินหมู่ในลักษณะรูป V โดยได้ศึกษาในบรรดาฝูงนก northern bald ibises (Geronticus eremita) 

พวกเขาพบว่าเหตุที่นกบินเป็นรูปตัว V นั้น เพื่อจะได้อาศัยประโยชน์จากลมส่ง ทำให้นกแต่ละตัวได้ประโยชน์จากลมส่งที่เกิดจากการกระพือปีกของตัวหน้า เมื่อนกตัวที่บินอยู่ข้างหน้ารู้สึกเหนื่อย จะบินถอยหลังมาให้ตัวที่อยู่ข้างหลังบินข้างหน้าแทน

---

---

(14405)