เมื่อแร็กคูนอยากได้ตุ๊กตาหมี

ภาพความน่ารักนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ theqoo โดยในภาพนั้นเห็นได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ยื่นตุ๊กตาหมีให้กับแร็กคูน และเหมือนเธอพยายามจะขอคืน แต่แร็กคูนก็ไม่ยอมปล่อยไปง่าย ๆ จนตุ๊กตาหมีตกไปอยู่ในมือของแร็กคูน

แร็กคูน เป็นสัตว์ที่ใช้เท้าหน้าได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนมือสำหรับหยิบจับอาหาร พวกมันเป็นสัตว์ที่ปีนต้นไม้เก่ง ทำรังอยู่บนยอดไม้และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้

ในเวลากลางวันจะนอนขดอยู่ตามพงไม้ หรือซอกหิน หรือนอนผึ่งแดดอยู่ในรัง ในตอนกลางคืนจะออกหากิน

แร็กคูน เป็นสัตว์ที่ปีนต้นไม้เก่ง ทำรังอยู่บนยอดไม้และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ ในเวลากลางวันจะนอนขดอยู่ตามพงไม้ หรือซอกหิน หรือนอนผึ่งแดดอยู่ในรัง ในตอนกลางคืนจะออกหากิน โดยใช้เส้นทางเดิม และมักจะใช้เส้นทางที่เป็นพื้นแข็ง เพื่อไม่ให้เกิดรอยเท้า

 

<------------->

<------------->

 

 

(1369)