เมฆเรืองแสงยามค่ำคืน

Noctilucent cloud เป็นเมฆที่พบเห็นได้ในแถบขั้วโลกมองเห็นได้เวลาพลบค่ำ ทางซีกโลกเหนือจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม ทางซีกโลกใต้จะเกิดขึ้นในช่วงพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

  

Noctilucent cloud เกิดขึ้นจากการก่อตัวของผลึกน้ำแข็งที่ความสูง 76-85 กิโลเมตรเหนือพื้นดิน โดยทั่วไปจะเป็นสีฟ้า และในบางครั้งอาจจะเป็นสีแดง สีเขียว

(499)