เพนกวินตาสีเหลือง เพนกวินสัตว์เฉพาะถิ่นใกล้สูญพันธุ์ในซีกโลกใต้

เพนกวินตาสีเหลือง (The yellow-eyed penguin) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Megadyptes antipodes เป็นสายพันธุ์เพนกวินพื้นเมืองในประเทศนิวซีแลนด์ พื้นที่เกาะสจ๊วต เกาะโอ๊คแลนด์ เกาะแคมป์เบลล์

จากการสำรวจคาดว่าตอนนี้มีประชากรหลงเหลืออยู่ราว 4000 ตัว ถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์เพนกวินที่พบได้ยากมากที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง เบื้องต้นนักวิจัยคาดการว่าพวกมันอาจสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในอีก 20- 40 ปีข้างหน้า

เพนกวินตาสีเหลืองตัวโตเต็มที่มีความสูงประมาณ 62-79 เซนติเมตร  และมีน้ำหนักราว 5.5-8 กิโลกรัม เอกลักษณ์คือมีดวงตาสีเหลืองสดใส

90% ของอาหารนกเพนกวินตาสีเหลืองประกอบด้วยปลาในท้องทะเล โดยเฉพาะ  ปลาเทราท์สีน้ำเงิน

---

---

(247)