เป็นมิตรกันได้… เมื่อเสือพยายามเล่นกับนกฮูก

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยัง Paignton Zoo ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ ได้บันทึกภาพของนกฮูกตัวหนึ่งที่ตกลงไปในกรงของเสือโคร่งสุมาตรา และมันก็ดูกลัวเสือโคร่ง แต่เสือโคร่งพยายามที่จะทักทายและเป็นมิตรกับมัน จนเจ้าหน้าที่เข้าไปนำตัวนกฮูกออกมา

เสือโคร่งสุมาตรา เป็นเสือโคร่งที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ มีถิ่นกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะเกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น

มีลักษณะแตกต่างไปจากเสือโคร่งสายพันธุ์อื่น ๆ คือ ขนบริเวณต้นคอจะหนามากที่สุด มีลวดลายมากกว่า บางเส้นอาจแตกเป็นคู่และมีสีเข้มที่สุด มีขนาดลำตัวเล็ก ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวตั้งแต่หัวจรดหาง 2.4 เมตร น้ำหนักประมาณ 100-140 กิโลกรัม

---

---

 

(3959)