เปิดภาพ คณะฑูตนำโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เข้าเฝ้าเพื่อถวายพระราชสาส์นพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่พระราชวังแวร์ซายส์

ในสมัยที่โกษาปานดำรงตำแหน่งเป็นพระวิสูตรสุนทรได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ในสมัยดังกล่าวฝรั่งเศสมีอิทธิพลในราชสำนักของพระนารายณ์มาก

คณะราชทูตชุดนี้คือ

  • ออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน) เป็นราชทูต
  • ออกหลวงกัลยาราชไมตรี เป็นอุปทูต เป็นผู้มีอายุ ได้เคยเป็นทูตไปประเทศจีน 2 ครั้ง
  • ออกขุนศรีวิสารวาจา เป็นตรีทูต  เป็นบุตรชายของข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่ง หนุ่ม

การเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางจากประเทศอันแสนไกล เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ Hall of Mirrors  ซึ่งคณะฑูตได้ไปถึงฝรั่งเศสตั้งแต่ มิถุนายน ค.ศ.1686 หรือ พ.ศ. 2229 และได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14  ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.1686 หรือ พ.ศ. 2229

 คณะทูตสยามเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

  

คณะทูตสยามขณะแห่พระราชสาสน์แก่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14


ย้อนรอยอดีต ขณะที่เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อ 333 ปีที่แล้ว ณ พระราชวังแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศส
 
สำรวจโลก จะพาออเจ้าทั้งหลายไปยังพระราชวังแวร์ซาย อันวิจิตรงดงามแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทีคณะฑูตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
 
ติดตามชมสารคดีสุดพิเศษ พระราชวังแวร์ซาย ความยาว 3 ชั่วโมง เวลา 21.00 น. 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ได้ที่ NEW18 ที่เดียวเท่านั้น

(19638)