เบื้องหลังการจับ Alaskan king crab ปูขนาดใหญ่ที่มีราคาแพง

ปูอลาสก้าเป็นปูขนาดใหญ่ที่มีราคาแพง อาศัยอยู่แถบทะเลแบริ่ง และอ่าวอลาสก้า ซึ่งเป็นพื้นที่มีอากาศหนาวติดลบ 0 องศาเซลเซียส ในแต่ละฤดูกาลจะจับได้เพียง 4-5 วันเท่านั้น ปูที่จับนั้นต้องได้ขนาดตามมารตาฐานที่กฏหมายสหรัฐกำหนด มิฉะนั้นจะถูกถอนใบอนุญาตทันที

ขนาดของเรือาสำหรับออกจับปูอลาสก้านั้นทั่วไปแล้วมีความยาวประมาณ 12 – 75 เมตร ในการออกจับปูอลาสก้าถือเป็นเรื่องที่อันตรายมาก จากสถิติพบว่าในฤดูกาลจับปูอลาสก้านั้นมีชาวประมงเสียชีวิตสัปดาห์ละ 1 คน

  doxzilla  

โดยทั่วไปตัวโตเต็มที่มีขนาดประมาณ 1.8 เมตร  ในการจับปูอลาสก้าเป็นอาชีพประมงที่เสียงต่อชีวิตมากทั้งคลื่นลมในทะเล และอุณหูมิที่หนาวจัด จึงทำให้ปูอาลาสก้ามีราสูง

 

(5446)