เต่ายักษ์อัลดาบร้า หนึ่งในเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เต่ายักษ์อัลดาบร้า (Aldabra giant tortoise ) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aldabrachelys gigantea เป็นหนึ่งในสายพันธุ์เต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  กระจายพันธุ์อยู่บริเวณอะทอลล์อัลดาบร้า ประเทศเซเชลส์ ในมหาสมุทรอินเดีย รวมไปถึงเกาะChanguu ในประเทศแทนซาเนีย

ลักษณะกระดองของมันจะเป็นทรงโดมมีความยาวประมาณ 105 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยเต่ายักษ์อัลดาบร้าจะมีน้ำหนักประมาณ 120 กิโลกรัม

  doxzilla  

มันจะกินหญ้า และลำต้นของพืชบางชนิดเป็นอาหาร ตามสวนสัตว์ต่างๆมีการให้ผลไม้บางชนิดอย่างเช่น แอปเปิ้ล และกล้วย เป็นอาหาร

(1591)