เต่ามะเฟือง พี่ใหญ่แห่งบรรดาเต่า

เต่ามะเฟือง เป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อาศัยในมหาสมุทร แอตแลนติก แปซิฟิก และ อินเดีย พวกมันเดินทางข้ามไปมาเพื่อหาอาหารและทำรัง กระดองมีลักษณะเป็นหนังหนานิ่ม ไม่เป็นเกล็ดแข็ง เป็นรูปทรงยาวรี มีแนวสันนูนตามแนวยาวคล้ายผลมะเฟือง สันบนหลังมี 6 แถว ยาวตลอดลำตัวด้านท้องมี 5 แถว ลำตัวมีสีดำจุดขาว

เต่ามะเฟือง กินพืช แมงกะพรุน และสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร ไข่เต่ามะเฟืองจะมีขนาดใหญ่กว่าไข่เต่าอื่นๆ ในปี 1980 มีการประมาณทั่วโลกประมาณ 115, 000 ในปัจจุบันจำนวนลดลง ระหว่าง 26,000 ถึง 43,000 ตัว เท่านั้น

  

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์ทะเลและนักอนุรักษ์ธรรมชาติได้จัดทำบัญชีรายชื่อ และขึ้นชื่อให้เป็นสัตว์ชนิดที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์ เสี่ยงต่อการมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว

(1710)