เคยเห็นกันหรือยัง….หุ่นยนต์ทำงานเร็วกว่ามนุษย์ 500%

พบกับ SAM  ( Semi-Automated Mason ) หุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นโดย Construction Robotics บริษัทก่อสร้างหุ่นยนต์แห่งใหม่ของนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

หุ่นยนต์ SAM  ก่ออิฐตัวนี้จะทำงานได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ถึง 500 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถวางอิฐได้ถึงวันละ 3000 ก้อน โดยมีต้นทุนเพียง 4.5 เซนต์ต่ออิฐ 1 ก้อน ในขณะที่การจ้างทั่วไปในต้นทุน  32 เซนต์ต่ออิฐ 1 ก้อน

---

---

แต่อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์ SAM ไม่สามารถทำงานได้ปกติ มันต้องมีผู้ช่วยที่เป็นมนุษย์คอยป้อนอิฐให้กับมัน

(7787)