เกิดอะไรขึ้น เมื่อหุ่นยนต์สามารถเปิดประตูได้ด้วยตัวเอง

ล่าสุดทาง Boston Dynamics  บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอของหุ่นยนต์ SpotMini ที่สามารถเปิดประตูได้ด้วยตัวเอง  ลักษณะเป็นหุ่นยนต์สุนัข ที่มีสีขา สามารถวิ่งและเดินได้คล้ายกับสุนัข ความพิเศษของมันคือมีแขนยื่นออกมา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับมือ สามารถเปิดประดู และแง้มบานประตูได้อย่างง่ายดาย

ภายในระยะเวลาเพียง 1 วันก็มีผู้เข้าชมวิดีโอนี่แล้วมากกว่า 3 ล้านวิว

  

หุ่นยนต์ คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกัน หุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานในด้านต่าง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์ การควบคุมระบบต่าง ๆ ในการสั่งงานระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ สามารถทำได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัติ โดยทั่วไปหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อสำหรับงานที่มีความยากลำบากเช่น งานสำรวจในพื้นที่บริเวณแคบหรืองานสำรวจดวงจันทร์ดาวเคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ

 

 

 

 

 

(1645)